For en fin morgen. Striganiene arbeider, Tulgrim røyker, Stiegler og Reuter sover. Gruppen er klare for å tjene penger. Vel egentlig ikke, de har nok penger. Litt skrapmetall betyr lite.

Men hva er vel mer gøy en å rive opp gravsteiner og plyndre de døde? Ingenting. Itchy påkaller et jordelement. De leser litt på runene, kikker litt i Dhar og henter ut litt lokalhistorie fra hodene sine. Dette er Fimir land. Matriarken er død, og har ingen datter. Derfor dør denne Fimir familien ut. Det fins også en Basilisk i området.

De kastet alle steinene i sjøen. (Løs tråd?), og krevde å få sine 8 gull. Så de maser på Tulgrim som får gruppen til å vekke Stiegler, som ber gruppen hente nøkkel hos Reuter. I teltet til Reuter er det en stor flenge i en av veggene, store spor med 3  tær drar noe mot elva, og der ligger en død Reuter uten en arm.

Stiegler lover 10 gull til de som henter monsteret. Stiegler og Tulgrim krangler om nøkkel, og ber gruppen enten hente monster eller dra.

Gruppen finner ut at over elva og inn i sumpen er best. (GM gnir seg i hendene)

Sett inn litt rask humoristisk springe musikk

Gruppen ror i ring. Kaster av seg armour, hopper, spretter, detter i hull i sumpen, banner og hyler. Ca 20 fortunepoints?

Falka oppdager 3 personer som kommer springene mot dem, mens de kaster pinner og sekker. Bak dem kommer The beast of OrtschLamm, som vil spise alle.

 De 3 personene springer forbi gruppen, Falka flyr. Skunkhead, Grimnir, Bulnir roper PLAN A, Itchy kaster stein.

Etter å ha drept monsteret, så finner gruppen ut at The beast of Ortshramm er uskyldig. De tre personene, Hans Strahnig, Gurdt, og Frederick Hynckel, hadde med stokker med spor og betaling for å ha drept Router. Gruppen dreper en av dem, og tar med de to andre tilbake for å konfrontere Stiegler.

Så hva er oppsummering?

Stiegler har leid inn Hans, Gurdt og Frederich til å drepe Router, Striganiene har reist, det er 1 per igjen som jobber med siste biter. Tulgrim har stjålet kista med penger. Gruppen har et Baselisk hode bært av et element.

Hvis noen leser dette, be om handout fra GM til neste spilling

Comments to: Borgerd og Strider

Your email address will not be published. Required fields are marked *