fylleangst Records

Hei

Da har jeg startet å rydde i alle prosjektene som jeg har vært innblandet i og i dag holder jeg på med fylleangst Records(fR). Grunnen til det er at jeg ble kontaktet i dag om en del 7” fra Norsk Råkk. En skive som fylleangst records ga ut for mange år siden. Da fR har ligget litt brakk en stund, så er ikke alt klart, men nå starter jeg opp igjen

Først så kontakter jeg alle tidligere medlemmer av fR og ser hvor mange som er med videre, men jeg flytter også mye til Hive. Så de som vil være med på denne reisen kan si ifra. Dette er fortsatt litt hobby-basis, til vi har full oversikt.

Så det var litt info til alle og mer legger jeg ut på Nextcloudhiven

Kryogen

Linker

Musikk video: Vis Dem Hvem Du Er

fylleangst Records

Comments to: fylleangst Records

Your email address will not be published. Required fields are marked *