The Hivehub is moving

Neida. Jeg bare flytter meg til et nytt rom. Et slags kontor, hvor jeg håper at kreativiteten min vil blomstre.

The Hive Hub ruller videre, og det kommer nye eventyr og eventyrere. Så håper vi at det bidrar til at flere får kreative dager.

Av andre ting: Minecraft serveren er nå av trådløs, og det håper jeg bedrer “lag” og den store Rappan Minecraft konkuransen er på planleggingsstadie.

Comments to: The Hivehub is moving

Your email address will not be published. Required fields are marked *